Geschiedenis dichtbij

Kleioskoop, het historisch onderzoeksbureau van Bernardine Beenackers, realiseert grote en kleine cultuurhistorische projecten in opdracht van erfgoedinstellingen, overheden, scholen en particulieren.

Kinderen betrekken bij de geschiedenis van hun eigen buurt?
Een boek over een cultuurhistorisch onderwerp?
Een informatieve folder voor uw instelling?
Kleioskoop zorgt ervoor met boeken, folders, lesprojecten, werkboekjes en kijktochten.
Meer over Kleioskoop.