Geschiedenis dichtbij

Kleioskoop, het historisch onderzoeksbureau van Bernardine Beenackers, realiseert grote en kleine erfgoedprojecten in opdracht van instellingen, overheden, scholen en particulieren.

Kinderen betrekken bij de geschiedenis van hun eigen buurt?
Een boek over een cultuurhistorisch onderwerp?
Een educatief project voor uw monument?
Kleioskoop zorgt ervoor met boeken, folders, lesprojecten, werkboekjes en kijktochten.
Meer over Kleioskoop. Of zie hier een overzicht van bijzondere projecten

.