Oog voor eigenheid

Historisch Onderzoeksbureau Kleioskoop, opgericht in 2000 door Bernardine Beenackers, is gespecialiseerd in erfgoededucatie voor een breed publiek.

Je kunt op veel manieren naar geschiedenis kijken en een project kan allerlei vormen hebben. Daarom is gekozen voor de naam Kleioskoop, een samenvoeging van Kleio en caleidoscoop. Kleio is de muze van de geschiedenis en als je een caleidoscoop draait ontstaan steeds nieuwe figuren.

De projecten gaan over de geschiedenis van de eigen omgeving en dat kan overal in Nederland zijn. Kleioskoop bedenkt een manier om die geschiedenis toegankelijk te maken. Het kan bijvoorbeeld een onderwijsproject zijn waarmee kinderen actief aan de slag gaan of een aansprekende activiteit voor volwassenen.

Historische informatie over je eigen omgeving wordt in het algemeen gewaardeerd. Het is interessant om de achtergrond van je familie, buurt, dorp, stad of regio te kennen. Je te realiseren dat geschiedenis zo dichtbij te vinden is. En verrassend te merken hoe je vanuit die invalshoek grotere verbanden kunt leggen zodat ook de Nederlandse, Europese en zelfs wereldgeschiedenis dichterbij komt.

Kleioskoop is aangesloten bij ‘Ondernemers in Geschiedenis’, de brancheorganisatie van vrijgevestigde historici. http://www.historischeonderzoeksbureaus.nl/

Lees meer

Werkwijze

Om tot goed maatwerk te komen is het belangrijk elk project in overleg met de opdrachtgever te ontwikkelen en rekening te houden met de praktische mogelijkheden van uitvoering.

Vaste punten in het werktraject zijn:

 • bespreking van wensen en ideeën van de opdrachtgever
 • na een eerste verkenning van bronnen en mogelijkheden volgt een voorstel
 • het voorstel wordt uitgewerkt tot een stappenplan naar het eindproduct
 • na elke stap is er overleg en kan het plan worden bijgesteld
 • wanneer de beschikbare bronnen ontoereikend zijn, volgt aanvullend onderzoek
 • er is aandacht voor de praktische uitvoering van het project
 • er is overleg met kenners van de lokale geschiedenis en deskundigen op relevante vakgebieden
 • voor een goed resultaat, op papier of digitaal, kunnen specialisten op het gebied van vormgeving, illustratie en e-learning worden ingeschakeld
 • educatieve projecten worden getest
Lees meer

Opdrachtgevers

 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Stichting Oude Gelderse Kerken
 • Stichting Der Aa-kerk
 • Organisatiebureau Geert Lameris
 • Stichting Sint Bernardushof
 • Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten
 • Nederlandse Museumstichting
 • KunstStation C
 • Gemeente Zuidhorn
 • Gemeente Nijmegen

Curriculum Vitae

Bernardine Beenackers is historicus (Rijksuniversiteit Groningen sociaal economische geschiedenis 1989). Zij is bevoegd docent basisonderwijs en voortgezet onderwijs (eerstegraads lesbevoegdheid geschiedenis) en gaf jarenlang les op beide onderwijsniveaus. Die ervaring kwam later goed van pas toen zij overstapte naar het maken van lesmateriaal. Zij bedacht daarnaast diverse activiteiten op het gebied van geschiedenis, cultuur en educatie voor doelgroepen buiten het onderwijs en had een aandeel in de uitwerking ervan. Sinds 2000 voert zij deze werkzaamheden uit vanuit bureau Kleioskoop met als specialisme erfgoededucatie. Zij realiseerde, alleen of in samenwerking met anderen, tientallen publicaties en lesprojecten.

Download hier het overzicht werkzaamheden (PDF)