Oog voor eigenheid

Kleioskoop is een bedrijf voor geschiedenis-onderzoek opgericht in 2000 door historicus Bernardine Beenackers. De naam is een samenvoeging van Kleio en caleidoscoop. Kleio is de muze van de geschiedenis en de caleidoscoop vormt steeds nieuwe figuren uit dezelfde elementen. Dat geeft de wijze weer waarop Kleioskoop naar geschiedenis kijkt.

Kleioskoop verzorgt maatwerk voor erfgoedinstellingen, overheden, scholen en particulieren. Specialiteit is de geschiedenis van de eigen omgeving, dat overal in Nederland kan zijn. De projecten zijn zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Kleioskoop werkt samen met specialisten van de lokale geschiedenis en deskundigen op relevante vakgebieden. Een aantrekkelijk resultaat, op papier of digitaal, komt tot stand in samenwerking met illustratoren, vormgevers en webredacteuren.

Kleioskoop is aangesloten bij de NVHO, de Nederlandse Vereniging van Historische Onderzoeksbureaus, een brancheorganisatie van vrij gevestigde historici. http://www.historischeonderzoeksbureaus.nl/

Lees meer

Werkwijze

Kleioskoop zet elk project op met de opdrachtgever

 • bespreekt de wensen en idee├źn
 • onderzoekt de mogelijkheden
 • maakt een stappenplan naar het eindproduct
 • koppelt terug en stelt bij na elke stap

Ook bij advisering, ondersteuning en begeleiding is er intensief overleg.

De stappen in de uitvoering zijn

 • informatie verzamelen (bestaande bronnen)
 • eventueel aanvullend onderzoek
 • voorstel voor de opzet van het product
 • uitwerking voorstel, eventueel in fasen
 • uitvoering in samenwerking met vormgevers en illustratoren
 • test bij educatieve projecten
Lees meer

Opdrachtgevers

 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Stichting Oude Gelderse Kerken
 • Stichting Der Aa-kerk
 • Organisatiebureau Geert Lameris
 • Stichting Sint Bernardushof
 • Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten
 • Nederlandse Museumstichting
 • KunstStation C
 • Gemeente Zuidhorn

Curriculum Vitae

Bernardine Beenackers is historicus (Rijksuniversiteit Groningen sociaal economische geschiedenis 1989) en heeft bevoegdheid tot lesgeven in basis- en voortgezet onderwijs. Zij is werkzaam geweest als docent binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Vanaf 1986 onderneemt zij activiteiten op het gebied van geschiedenis, cultuur en educatie voor doelgroepen binnen en buiten het onderwijs. Sinds 2000 voert zij deze werkzaamheden uit vanuit het bedrijf Kleioskoop met als specialisme erfgoededucatie. Vanaf 1988 realiseerde zij op haar vakgebied, alleen of in samenwerking met anderen, diverse lesprojecten en tientallen publicaties.

Download hier het overzicht werkzaamheden (PDF)